Rfx क्रमांक ३०००००२२३०७ – 25 एमडब्सूएसी क्षमतेच्या क्रिस्टलाइन सोलर पीव्ही टेक्नॉलॉजी ग्रिड इंटरएक्टिव्ह पॉवर प्लांटची रचना, अभियांत्रिकी, उत्पादन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी आणि चालू करण्यासाठी स्पर्धात्मक बोली ३३ kV इव्हॅक्युएशन लाईन्ससह

Rfx क्रमांक ३०००००२२३०७ – 25 एमडब्सूएसी क्षमतेच्या क्रिस्टलाइन सोलर पीव्ही टेक्नॉलॉजी ग्रिड इंटरएक्टिव्ह पॉवर प्लांटची रचना, अभियांत्रिकी, उत्पादन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी आणि चालू करण्यासाठी स्पर्धात्मक बोली ३३ kV इव्हॅक्युएशन लाईन्ससह

Listen