परळी प्रकल्पातर्फे ऑनलाइन पद्धतीने निविदा मागविण्यात आल्या.

परळी प्रकल्पातर्फे ऑनलाइन पद्धतीने निविदा मागविण्यात आल्या.

Listen