निविदा क्रमांक ६०५६८ : ३×६६० मेगावॅट कोराडी विस्तार प्रकल्प, कोराडी येथे युनिट 8, 9 आणि १० च्या ईएसपी हॉपर्सच्या पहिल्या दोन पंक्तींसाठी ओले राख काढण्याची प्रणाली.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:55 am

निविदा क्रमांक ६०५६८ : ३×६६० मेगावॅट कोराडी विस्तार प्रकल्प, कोराडी येथे युनिट 8, 9 आणि १० च्या ईएसपी हॉपर्सच्या पहिल्या दोन पंक्तींसाठी ओले राख काढण्याची प्रणाली.

Listen