निविदा क्र. ७७००३ – कोराडी३x६६० MW विस्तार प्रकल्पातील सीसीडब्ल्यू प्रणालीसाठी डिझाइन, अभियांत्रिकी, उत्पादन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी आणि ओझोनायझेशन प्लांट चालू करण्यासाठी.

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 09:51 am

निविदा क्र. ७७००३ – कोराडी३x६६० MW विस्तार प्रकल्पातील सीसीडब्ल्यू प्रणालीसाठी डिझाइन, अभियांत्रिकी, उत्पादन, पुरवठा, उभारणी, चाचणी आणि ओझोनायझेशन प्लांट चालू करण्यासाठी.

Listen