निविदा RFx ३०००००१४९२५ –२० नगांच्या विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरवठा आणि स्थापित करण्यासाठी सूचना. पोलीस अधीक्षक, रायगड, छत्तीसगड टेंडर यांच्या अखत्यारीतील पोलीस स्टेशन

Last updated on एप्रिल 13th, 2022 at 08:38 am

निविदा RFx ३०००००१४९२५ –२० नगांच्या विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरवठा आणि स्थापित करण्यासाठी सूचना. पोलीस अधीक्षक, रायगड, छत्तीसगड टेंडर यांच्या अखत्यारीतील पोलीस स्टेशन

Listen